L’instituto de Recerca

Germans Trias i Pujol (IGTP)

Recerca translacional per millorar la cura i la vida dels pacients

L’ Instituto d’Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP) és un centre de recerca públic situat a Badalona, molt a prop de Barcelona, que té com a objectiu principal promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de les ciències de la vida i la salut per una millor atenció mèdica.

Des que es va crear l’any 1995, s’ha convertit en un centre de primer nivell dedicat a la investigació sobre qüestions relacionades amb la salut i les malalties de les persones. És un centre CERCA i un membre del Bioclúster recolzat i supervisat pel Govern de Catalunya. A més, està acreditat com a centre d’excel·lència per l’Instituto de Salud Carlos III (ISCiii).

L’IGTP està associat a un dels grans hospitals docents de l’àrea de Barcelona, l’ Hospital Germans Trias y Pujol (HUGTP), i forma part del  campus biomèdic de Can Ruti, el parc de salut i recerca de Badalona. Com a centre acreditat per l’ISCiii, és l’encarregat de coordinar la investigació científica al campus, actuant de paraigües i treballant en estreta col·laboració amb els centres que s’hi ubiquen.

L’IGTP duu a terme recerca en 9 grans àrees:

Els científics que treballen en aquestes àrees publiquen una mitjana de més de 700 articles per any, contribueixen amb millors protocols de salut i amb nous tractaments, produeixen patents i creen empreses ‘spin-off’ per millorar la vida dels pacients. Perquè un entorn hospitalari que fa i promou la recerca i la innovació, generalment dóna millor assistència.

A més, l’IGTP juga un paper vital proveint i coordinant serveis transversals i plataformes per a tots els investigadors i manté ferm el compromís de mantenir i incrementar la formació de científics i treballadors de la salut i de dur a terme activitats per informar i involucrar al públic en general en l’activitat científica.