Política de privacitat i protecció de dades

 

Responsable:
Tal com estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI) s’informa als usuaris de www.swanmedical.es que aquestes són les dades del propietari d’aquest lloc web:

Swan Medical S.L.
C./ Còrsega 270 3er 2a – 08008 Barcelona
CIF B66793118
Telèfon: +34 938 325 897
E-mail: info@swanmedical.es

Swan Medical S.L., como a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals (RGPD), t’informa que ha implementat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la seva confidencialitat, integritat i disponibilitat.
L’accés al lloc web www.swanmedical.es, propietat de Swan Medical S.L., i l’ús dels serveis que s’hi ofereixen, implica l’acceptació dels següents termes i condicions d’ús, sense perjudici que puntualment, o de manera permanent, hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant aquest lloc web.

Procedència, finalitat i període de conservació de les dades personals:
Les dades personals que tractem procedeixen dels interessats, prèvia atorgament del seu consentiment exprés.
A Swan Medical S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de poder oferir-los informació, productes i serveis d’acord amb els seus interessos.
Aquestes dades personals no es tracten amb cap altra finalitat que les aquí descrites, excepte per obligació legal o requeriment judicial.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, i no es sol.liciti la seva supressió per l’interessat, i quedaran bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Legitimació:
La base legal pel tractament de les dades personals és el consentiment de l’interessat i, en el seu cas, la derivada de la prestació d’un servei comercial.

Cessió:
Les dades facilitades poden cedir-se a empreses del mateix grup o encarregades del tractament de dades com proveïdors de serveis.

Lloc d’emmagatzematge i seguretat:
La informació proporcionada es guarda als serveis de Swan Medical S.L. o als dels proveïdors i empreses encarregades del tractament de dades que els tinguin en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel Privacy Shield.
Swan Medical S.L. ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la seguretat de les dades personals de l’usuari, tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels registres que continguin dades de caràcter personal.

Drets:
Swan Medical S.L. informa als usuaris del lloc web www.swanmedical.es que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que es posin en el seu coneixement, ja sigui com a conseqüència de la utilització dels serveis oferts a www.swanmedical.es, a causa de missatges enviats al correu electrònic de contacto info@swanmedical.es o per l’ús de formularis de contacto o inscripció presents en el lloc web. En qualsevol cas, l’emmagatzematge, protecció i ús d’aquestes dades per part de Swan Medical S.L. serà conforme a l’estricte compliment del preceptuat per la legislació en matèria de protecció de dades.

Qualsevol persona té dret a:

  • Obtenir confirmació sobre si a Swan Medical S.L. estem tractant dades personals que les concerneixen o no.
  • Accedir a les seves dades personals i sol.licitar la rectificació dels que no siguin exactes o, en el seu cas, sol.licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les que van ser recollides.
  • Sol.licitar la limitació del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies. En aquest cas únicament es conservarien per l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. Swan Medical S.L. deixarà de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vulnerat els seus drets respecte a la protecció de les seves dades.

En compliment del que estableix la llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, qualsevol d’aquests drets, a través d’una comunicació escrita dirigida a Swan Medical S.L. a la direcció postal de l’encapçalat o a l’adreça de correu electrònic de contacte info@swanmedical.es, indicant com a referència “DADES PERSONALS” i el detall del dret que es vulgui exercir, adjuntant còpia del Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre document anàleg en dret.

Canvis en la present política de privacitat:
Swan Medical S.L. es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.